koperta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

słuchawka 606 396 858

Przygotowanie wózków do badań Urzędu Dozoru Technicznego

Wszystkie wózki widłowe wyposażone w mechaniczne podnośniki muszą co jakiś czas przechodzić kontrolę inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Zajmujemy się przygotowaniem urządzeń do badań, by spełniały wymogi UDT. Przepisy przewidują kilka rodzajów badań – m.in. okresowe, eksploatacyjne, poawaryjne. Przeprowadza się je np. po wymianie istotnych elementów systemu nośnego, a ich celem jest sprawdzenie, czy wózek nadaje się do dalszej eksploatacji.

W trakcie badania wózek musi być oczywiście w pełni sprawny, jednak ważne jest także przedstawienie kontrolującemu odpowiedniej dokumentacji. Obejmuje ona:

- księgę rewizyjną i dziennik konserwacji,
- protokoły z pomiarów elektrycznych,
- odpowiednie zaświadczenia operatorów,
- w określonych przypadkach rysunki i schematy podzespołów.

Nasza usługa przystosowania wózka do wymogów UDT wiąże się przede wszystkim z usunięciem usterek, które mogłyby spowodować wycofanie go z użytkowania. Warto zwrócić uwagę na to, że konserwacja i utrzymanie wózków widłowych powinny być realizowane zgodnie z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości, właściciel wózka widłowego ma obowiązek zgłosić je do serwisu oraz zapewnić ich naprawę. Wymogi UDT dotyczą również prawidłowej eksploatacji wózków widłowych. Operatorzy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, takich jak kontrola obciążenia, zachowanie odpowiedniej prędkości czy stosowanie oznakowania i sygnalizacji. Ponadto, ważne jest przestrzeganie zasad BHP oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak kaski, rękawice czy kamizelki odblaskowe. Zgłoś się do nas, jeśli zbliża się termin badania twojej maszyny, wymieniałeś w niej istotne części lub miała ona awarię.

 

Czego dotyczą wymogi UDT dla wózków widłowych?

Wózki widłowe są nieodłącznym elementem pracy w magazynach, zakładach produkcyjnych czy na budowach. Ze względu na swoje zastosowanie oraz potencjalne zagrożenia związane z ich użytkowaniem, podlegają one kontroli i regulacjom ze strony Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Wymogi UDT dla wózków widłowych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz minimalizację ryzyka wypadków. Dozór UDT ma na celu zapewnienie bezawaryjności urządzeń oraz ich bezpieczną eksploatację. Dyrektywy Unii Europejskiej szczegółowo określają m.in. zawartość instrukcji obsługi maszyn – schematy ich uruchamiania i korzystania z nich. Dlatego też urzędnicy w trakcie badań zwracają uwagę nie tylko na stan techniczny urządzeń, ale też ich właściwe oznakowanie. W miarę możliwości powinno ono zapobiegać niewłaściwemu użytkowaniu wózków.

W Polsce badania techniczne wózków widłowych są obowiązkowe co 12 miesięcy. W przypadku nowych urządzeń pierwsze badanie powinno odbyć się przed ich oddaniem do użytkowania. Warto dodać, że badania techniczne są również wymagane po każdej naprawie lub modyfikacji wózka widłowego, która mogłaby wpłynąć na jego bezpieczeństwo.