koperta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

słuchawka 606 396 858

Jak zgłosić wózek widłowy do UDT?

Wózek widłowy, czyli wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia to wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi częściami, które pomagają przenosić ładunki. Wszystkie wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu, co oznacza, że wymaga rejestracji w UDT, czyli Urzędzie Dozoru Technicznego. W jaki sposób przebiega rejestracja wózka widłowego? 

 

wózek widłowy

Pierwszym krokiem, który musisz zrobić, żeby zarejestrować wózek, jest złożenie wniosku do właściwego Oddziału UDT lub online. Jeśli siedziba firmy jest zarejestrowana gdzie indziej niż miejsce eksploatacji wózka, zawsze podaje się  adres miejsca, gdzie wózek jest używany. Odpowiedni formularz jest dostępny na stronie internetowej UDT. Konieczne jest w nim podanie danych dotyczących urządzenia – jego typu, producenta i numeru fabrycznego. Potrzebne będą także dane podmiotu, który użytkuje dane urządzenie – nazwę firmy, NIP, adres siedziby i dane kontaktowe. W formularzu trzeba również wskazać pracownika lub pełnomocnika ze strony podmiotu eksploatującego – imię i nazwisko, PESEL i dane kontaktowe. Na formularzu zamieszczone są też informacje dotyczące RODO, czyli pouczenie  o przetwarzaniu danych osobowych. 

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia wózka? 

Do wniosku trzeba dołączyć dwa komplety dokumentów dotyczących urządzenia w języku polskim (szczególnie wszystkie dokumenty, w jakie wyposażone są wózki widłowe w momencie zakupu: schematy układów, instrukcja obsługi, certyfikat pochodzenia i DTR). Jeżeli wniosek dotyczy urządzenia wcześniej używanego, konieczne jest dołączenie kopii ostatniego protokołu badań odbiorczych i decyzji dopuszczającej urządzenie do bezpiecznej eksploatacji. Jeśli wniosek dotyczy wielu urządzeń, trzeba dołączyć też ich wykaz. Należy też dołączyć dane rejestrowe podmiotu, który składa wniosek, czyli odpis z KRS lub CEIDG. Po otrzymaniu wniosku UDT może poprosić o uzupełnienie danych lub załączników, jeśli będzie brakowało niektórych informacji. Po dostarczeniu ich inspektor UDT uzgodni termin i miejsce badania odbiorczego oraz przekaże ci informacje na temat przygotowania urządzenia do przejścia tego badania. W przypadku urządzeń fabrycznie nowych przeprowadza się czynności rejestracyjne. 
Badanie odbiorcze to ostatni i zarazem bardzo ważny etap całej procedury. Konieczne jest potwierdzenie, że wózek nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. Właściciel urządzenia powinien być obecny w trakcie badania. Pozytywna ocena inspektora UDT umożliwia założenie księgi rewizyjnej, czyli dokumentu, który zawiera wszystkie informacje na temat urządzenia – jego dane techniczne, terminy i protokoły z badań oraz dane użytkownika. Księga wraz z rachunkiem za badanie wysyłane jest pocztą.